Om

ddid.dk er dit online opslagsværk. ddid.dk er lavet med missionen om at skabe et website, hvor du kan finde viden inden for alverdens ting og siger. Vi sammenligner os selv med et leksikon med artikler, guides med mere om alverdens ting og sager. Vores nøgleord er kvalitet, og derfor vil de artikler der offentliggøres på siden være af den højeste kvalitet. Vi vil være danskernes – og på sigt – verdens mest anvendte opslagsværk.

Vi er et dedikeret team, der brænder for at give vores viden videre. Siden startede vi i foråret 2016, og derfor mangler vi stadig et hav af artikler. Derfor er vi på jagt efter nye skribenter. Og det kan blive dig! Du kan læse mere om, hvordan du bliver skribent her.

På sigt er planen at udvide hjemmesiden med en årligt opdateret fysisk bog, der kan bestilles direkte på hjemmesiden. Vi ønsker ikke kun at være digitale, vi vil ud til alle!  Vi ønsker på sigt også at lave et videounivers, hvor vi uddyber hver artikel.

ddid logo